Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA i Sanatorium MARCONI zapraszają na dwutygodniowe Turnusy Rehabilitacyjne z dofinansowaniem przez PCPR, PFRON lub bez dofinansowania.

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów wydany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Nr. OR/26/0003/22 ważny do dnia 1.12.2025 r.
Turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne organizowane są dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami neurologicznymi,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- kobiety po mastektomii,


Sanatorium "Marconi"  OD/26/0001/23 ważny do dnia 31.12.2025 r.

Sanatorium "Krystyna" Nr OD/26/0004/22 ważny do dnia 04.12.2025 r.

TURNUS  REHABILITACYJNY obejmuje:
(pobyt od obiadu w niedzielę do obiadu w sobotę)

40 zabiegów w turnusie  jak niżej:

- 12 zabiegów podstawowych z naturalnych surowców uzdrowiskowych,
- 7 masaży,
- 10 zabiegów fizykoterapeutycznych, z wykluczeniem zabiegu kriosauny ogólnoustrojowej,
- 11 zabiegów kinezyterapii z grupy zabiegów: gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa, basen rehabilitacyjny, ćwiczenia na atlasie,
- opiekę lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską,
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
- całodzienne wyżywienie.

Możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po ordynacji lekarza.

CENNIK DWUTYGODNIOWYCH TURNUSÓW 2024 (za osobę)

Ceny obowiązują od 15 kwietnia do 14 października.

L.p. Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA cena
1 Pokój 1 os. z łazienką 4600 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 4200 zł

 

Ceny obowiązują od 15 października do 14 kwietnia.

L.p. Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA cena
1 Pokój 1 os. z łazienką 4200 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 3800 zł

 

 

Dopłaty do pobytów za turnus od osoby:

- miejsce w pokoju o podwyższonym standardzie 400 zł
- pokój dwuosobowy do dyspozycji jednej osoby 450 zł


Terminy turnusów rehabilitacyjnych 2024r.

02.06-15.06
21.07-03.08
11.08-24.08
29.09-12.10
27.10-09.11
01.12-14.12
 

Rezerwacja - Turnus Rehabilitacyjny

tel. 41 370 38 00
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Warunki przyjęcia rezerwacji  TURNUS REHABILITACYJNY

1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% kosztów całej kuracji.

2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę zamawiający uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nieuregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).  W razie nie wpłacenia zadatku w ustalonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia , wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany,  po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.

4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.

5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.

6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za zrealizowany pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.

7. Cena za turnus obejmuje:zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie – bez kolacji w ostatnim dniu turnusu), koszt leczenia uzdrowiskowego (opiekę lekarską i pielęgniarską ,pakiet 40 zabiegów w tym:12 zabiegów z naturalnych surowców uzdrowiskowych, 7 masaży, 10 zabiegów fizykoterapeutycznych z  wykluczeniem zabiegu kriosauny ogólnoustrojowej ,11 zabiegów kinezyterapii z grupy zabiegów: gimnastyka indywidualna, zbiorowa, basen  rehabilitacyjny, ćwiczenia na atlasie  (możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po ordynacji lekarza).

7.1 Przy sprzedaży usług w pełnym zakresie dla zamawiających, korzystających z leczenia pełnopłatnego począwszy od trzeciego pobytu ,ustalono rabat 5%, od czwartego – 6% , od siódmego - 7 %, od dziesiątego – 10%, od piętnastego – 15%.

Aby skorzystać z rabatu należy przy meldunku okazać karty informacyjne lub rachunki za pobyt.

Rabaty nie łączą się.

8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, RTG klatki piersiowej, mocz) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe zamawiający powinien zabezpieczyć sobie stale przyjmowane leki na cały czas trwania pobytu. Cena za pobyt nie obejmuje     dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w  Uzdrowisku.

9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.

11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w  pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego,  otrzymuje zwrot 20% kosztu osobodnia.  

11.1 W przypadku niewykorzystanych zabiegów z powodu choroby Zamawiający otrzymuje zwrot 20% kosztu osobodnia.

12. Pobyt Zamawiającego na turnusie rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia pobytu  i kończy obiadem  ostatniego dnia pobytu.

13. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.

14.  Nie dokonujemy rezerwacji na konkretny numer pokoju, tylko na określoną kategorię pokoju.

15. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.

16. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.

Istnieje możliwość stosowania diety indywidualnej za dodatkową opłatą.

W obiektach uzdrowiskowych dostępny internet bezprzewodowy.

Zgoda na podjazd pod Sanatorium Marconi na czas rozładunku i załadunku samochodu w dniu przyjazdu i wyjazdu na tyłach budynku.

*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku następującego kodu SWIFT banku: INGBPLPW


Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA i Sanatorium MARCONI zapraszają na dwutygodniowe Turnusy Rehabilitacyjne dla Amazonek.

Nasza oferta jest wyjątkowa. Prawidłowo prowadzona rehabilitacja po zabiegu mastektomii warunkuje odzyskanie zarówno pełnej sprawności fizycznej, jak i psychicznej. Proponujemy Amazonkom profesjonalną i kompleksową pomoc w tym zakresie. Wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska oraz wieloletnie doświadczenie w leczeniu i rehabilitacji szerokiego spektrum schorzeń są rękojmią najwyższego poziomu świadczonych usług. Turnusy, które organizowane są w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA i Sanatorium MARCONI trwają dwa tygodnie i obejmują pobyt z zakwaterowaniem, pełnym wyżywieniem, pakietem 40 zabiegów i opieką psychologa.

TURNUS  REHABILITACYJNY który obejmuje: (pobyt od obiadu w niedzielę do obiadu w sobotę)

40 zabiegów w turnusie jak niżej:
– 6 zabiegów masażu wirowego,
– 6 zabiegów masażu limfatycznego (BOA),
– 6 zabiegów drenażu limfatycznego,
– 10 basenów rehabilitacyjnych,
– 10 gimnastyk zbiorowych,
– 2 mini baseny solankowe z hydromasażem,
– spotkania z psychologiem, opiekę lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską,
– zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
– całodzienne wyżywienie.

CENNIK DWUTYGODNIOWYCH TURNUSÓW 2024 (za osobę)

Ceny obowiązują  od 15 kwietnia do 14 października

L.p. Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA Cenna
1 Pokój 1 os. z łazienką 3900 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 3500 zł

 

Ceny obowiązują  od 15 października do 14 kwietnia

L.p. Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA Cenna
1 Pokój 1 os. z łazienką 3500 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 3100 zł

 

Dopłaty do pobytów za turnus od osoby:

- miejsce w pokoju o podwyższonym standardzie 400 zł
- pokój dwuosobowy do dyspozycji jednej osoby 450 zł

 

Rezerwacja - Turnus dla Amazonek

tel . 41 370 38 00
tel. kom. 785 005 500

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki przyjęcia rezerwacji – TURNUS REHABILITACYJNY dla Amazonek

1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% kosztów całej kuracji.

2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę zamawiający uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).

3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia , wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany, jednakże po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych Uzdrowiska.

4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.

5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.

6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za odbyty pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.

7. Cena za turnus obejmuje:  
- zakwaterowanie
- wyżywienie
- leczenie uzdrowiskowe, opiekę lekarską i całodobową pielęgniarską, pakiet 40 zabiegów w tym: 6  zabiegów masażu wirowego, 6 masaży limfatycznych (BOA), 6 drenaży  limfatycznych, 10 gimnastyki zbiorowej, 10 basen rehabilitacyjny, 2 mini basen solankowy z hydromasażem (możliwość  dokupienia większej ilości zabiegów po  ordynacji lekarza ) oraz spotkania z psychologiem.

8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe pacjent zobowiązany jest przywieźć na cały okres trwania pobytu w Uzdrowisku stale przyjmowane leki. Cena za pobyt nie obejmuje dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w Uzdrowisku. Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.

11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.

12. Pobyt Zamawiającego na turnusie rozpoczyna się obiadem w niedzielę ,  kończy obiadem  ostatniego dnia pobytu.

13. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.

14. Rezerwacja nie dotyczy konkretnego numeru pokoju.

15. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.

16. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.


W obiektach uzdrowiskowych dostępny Internet bezprzewodowy.

*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku następującego kodu SWIFT  banku: INGBPLPW

 

REJESTRACJA NA ZABIEGI AMBULATORYJNE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM MINIMUM 3 TYGODNIE PRZED PLANOWANYM PRZYJAZDEM
nr tel. 41 370 32 70 / 41 370 32 77 w godzinach 7:00 - 15:00

W RAMACH UMOWY Z NFZ NA PODSTAWIE POTWIERDZONYCH PRZEZ NFZ SKIEROWAŃ LUB PEŁNOPŁATNIE BEZ SKIEROWANIA (bez zakwaterowania)

Turnus rozpoczyna konsultacja lekarska (bezpłatna ze skierowaniem NFZ, bez skierowania koszt według cennika) w wyniku której ordynowane są zabiegi.
Pacjent zobowiązany jest przedłożyć lekarzowi aktualne wyniki badań: OB, morfologia krwi, badanie moczu, EKG i RTG klatki piersiowej.
W ramach leczenia ambulatoryjnego w naszych zakładach przyrodoleczniczych pacjentowi przysługują (na skierowanie) 3 zabiegi dziennie. Istnieje możliwość dokupienia większej ilości zabiegów (po ordynacji lekarza) zgodnie z obowiązującym cennikiem. Każdy pacjent, który otrzymał potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym przez właściwy oddział NFZ jest zobowiązany uzgodnić termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku nie uzgodnienia terminu, pacjent może zostać nie przyjęty przez lekarza w dniu rozpoczęcia kuracji z powodu braku wolnych miejsc.
Przyjęcia kuracjuszy ambulatoryjnych w Przychodni Uzdrowiskowej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 13.00


Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane zabiegi.

Szczegółowe informacje:
Przychodnia Uzdrowiskowa
ul. 1 Maja 14, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 32 77, 41 370 32 70
w godzinach 7.30 - 14.00
Opłaty za Turnusy Ambulatoryjne przyjmuje Kasa Planowania Zabiegów w Przychodni Uzdrowiskowej

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy Pobytów Rekreacyjnych:

Zaczynamy w każdy poniedziałek z możliwością przyjazdu w niedzielę. Turnusy są wielokrotnością tygodnia (6 dni, 13 dni, 20 dni, itd.)

Warunki przyjęcia rezerwacji Pobytów Rekreacyjnych:

1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 40% kosztów całej kuracji.
2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę kuracjusz uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).
3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia, wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany, jednakże po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych Uzdrowiska.
4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.
5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za odbyty pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.
7. Cena za osobodzień obejmuje:
- koszt zakwaterowania,
- koszt wyżywienia,
- 2 rodzaje zabiegów dziennie: 1 zabieg - muzykoterapia, 1 zabieg z grupy zabiegów: platforma wibracyjna, trenażer crosstrainer, bieżnia treningowa, rower treningowym ergometr, mini tężnia solankowa. Zabiegi wydawane są od poniedziałku do piątku.
8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe pacjent zobowiązany jest przywieźć na cały okres trwania pobytu w Uzdrowisku stale przyjmowane leki. Cena za pobyt nie obejmuje dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w Uzdrowisku. Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.
11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.
12. Pobyt Zamawiającego na turnusie rozpoczyna się śniadaniem w dniu rozpoczynającym turnus, a kończy obiadem ostatniego dnia pobytu.
13. W przypadku przyjazdu Zamawiającego w przeddzień rozpoczęcia turnusu po godzinie 18, nocleg jest bezpłatny, jednak pacjent nie otrzymuje kolacji.
14. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.
15. Rezerwacja nie dotyczy konkretnego numeru pokoju.
16. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.
17. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.


W pokojach internet bezprzewodowy.
Zgoda na podjazd pod Sanatorium Marconi na czas rozładunku i załadunku samochodu w dniu przyjazdu i wyjazdu z tyłu budynku.

*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku SWIFT banku : PKOPPLPW.

Cennik Pobytów

Rezerwacja - Pobyt Rekreacyjny
tel . 41 370 38 00
tel. kom. 785 005 500

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Rehabilitacjia Ogólnoustrojowa

- tryb stacjonarny
- tryb dzienny

Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA oraz Sanatorium MARCONI

prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku
pod numerem telefonu: 41 370 32 64 w godz. 12:00 - 14:30

lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Fizjoterapia Ambulatoryjna

- tryb dzienny

Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA oraz Sanatorium MARCONI

prosimy o kontakt  od poniedziałku do piątku
pod numerem telefonu: 41 370 38 23 w godz. 07:30 - 14:30

lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe:
Adres: Przychodnia Uzdrowiskowa, ul. 1-go Maja 14, 28-100 Busku-Zdrój, pokój nr 4
nr telefonu: 41 370 38 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działanie medyczne, którego celem jest leczenie chorób kardiologicznych, zmniejszenie następstw już przebytych zdarzeń sercowych (jak np. zawał serca, niewydolność krążenia, przebyte operacje kardiochirurgiczne), poprawia jakości życia pacjenta, zmniejsza ryzyko dalszego niekorzystnego przebiegu choroby. Rehabilitacja kardiologiczna umożliwia pacjentowi odzyskanie sprawności psychofizycznej, szybszy powrót do dotychczasowej aktywności życiowej i zawodowej oraz poprawę rokowania. W trakcie pobytu kształtujemy prozdrowotny tryb życia oraz pomagamy usunąć czynniki zwiększające ryzyko występowania chorób układu krążenia.

Na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych kierowani są pacjenci:
- po zabiegach kardiochirurgicznych (pomosty aortalno-wieńcowe, sztuczna i biologiczna zastawki serca, tętniaki aorty, inne operacje kardiochirurgiczne),
- po zawale  serca, po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych, po wszczepieniu rozrusznika serca,
- z niewydolnością serca, po innych zabiegach kardiologicznych i kardiochirurgicznych (po uzyskaniu kwalifikacji do rehabilitacji).

Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji może wystawić lekarz:
- oddziału kardiochirurgicznego,
- oddziału kardiologicznego,
- oddziału chorób wewnętrznych,
- poradni kardiologicznej,
- poradni rehabilitacyjnej.

Warunki przyjęcia pacjenta na rehabilitację kardiologiczna:
- skierowanie do szpitala na rehabilitację kardiologiczna o kodzie 4308
- wypis ze szpitala lub kliniki/karta informacyjna leczenia szpitalnego
- numer telefonu pacjenta do kontaktu

Ksero wyżej wymienionej dokumentacji medycznej  należy przesłać pocztą lub e-mail na adres:
Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej  Rehabilitacji „Krystyna”
ul. Rzewuskiego 3
28-100 Busko-Zdrój

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.  41-370-33-09


Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie kolejki pacjentów oczekujących oraz po zakwalifikowaniu do rehabilitacji.

Rehabilitacja pacjenta musi się rozpocząć w okresie 56 dni od wypisu ze Szpitala.e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 41 370 33 08

Rehabilitacja neurologiczna to zespół zaplanowanych działań, które mają na celu poprawę sprawności i umożliwienie jak najlepszego, samodzielnego funkcjonowania pacjentów z rozmaitymi deficytami i chorobami neurologicznymi. Działania te obejmują m.in. fizjoterapię, psychoterapię czy konsultacje logopedyczne.

Wczesna rehabilitacja neurologiczna to niemal gwarancja poprawy sprawności funkcjonalnej. Stanowi to główną składową postępowania leczniczego w przypadku bardzo wielu różnych schorzeń. Do podstawowych wskazań zastosowania rehabilitacji neurologicznej, ćwiczeń należą:
- stan po operacji guza mózgu,
- stwardnienie rozsiane,
- stan po udarze mózgu,
- stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
- polineuropatie,
- porażenie nerwu twarzowego typu Bella,
- mózgowe porażenie dziecięce,
- niepełnosprawności sprzężone,
- zespół Brown-Sequarda,
- rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej  stacjonarnej:
1.  w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej ( pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:
- przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub z kliniki,
- neurologii
- neurochirurgii,
- chirurgi ogólnej,
- ortopedii i traumatologii,
- chorób zakaźnych,
- chorób wewnętrznych po przeprowadzonej konsultacji neurologicznej.

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie  lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka.

Pacjent ubiegający się o rehabilitację neurologiczną powinien dostarczyć:
- skierowanie o kodzie 4306
- dokumentację medyczną z pobytu szpitalnego
- dokumentację medyczną z pobytu na rehabilitacji neurologicznej ( w przypadku rehabilitacji przewlekłej)
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  (jeśli pacjent takie posiada)

Ksero wyżej wymienionej dokumentacji medycznej  należy przesłać pocztą lub e-mail na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej  Rehabilitacji „Krystyna”
ul. Rzewuskiego 3
28-100 Busko-Zdrój

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie kolejki pacjentów oczekujących oraz zakwalifikowaniu do rehabilitacji.


Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video