Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. poszukuje na stanowisko:

 

INFORMATYK

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie: średnie informatyczne / teleinformatyczne;
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych;
 • Umiejętność konfigurowania i zarządzania serwerami i systemami operacyjnymi Windows, Windows Serwer i Linux oraz MS SQL Serwer, ORACLE;
 • Kreatywność;
 • Samodzielność;
 • Umiejętności analityczne;
 • Znajomość języka angielskiego – czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie, kontrola i konfiguracja sprzętu informatycznego będącego na wyposażeniu Uzdrowiska;
 • Usuwanie awarii sprzętu informatycznego oraz zlecanie ewentualnych naprawy firmom zewnętrznym po zdiagnozowaniu awarii i zabezpieczeniu środków finansowych;
 • Wykonywanie prac związanych z rozbudową i modernizacją sieci strukturalnych w budynkach administrowanych przez Uzdrowisko;
 • Administracja, zabezpieczanie danych i konfiguracja urządzeń sieciowych i serwerów dostępowych Uzdrowiska oraz nadzór nad konfiguracją urządzeń dokonywaną przez firmy zewnętrzne;
 • Administracja i zarządzanie aplikacjami użytkowanymi przez Uzdrowisko;
 • Administracja i zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników w sieci i w aplikacjach Uzdrowiska;
 • Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprzętu, materiałów i usług;
 • Udziału w pracach zespołu do oceny stanu technicznego sprzętu informatycznego podlegającego wybrakowaniu.
 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • List motywacyjny – własnoręcznie podpisany;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 

APLIKACJE WRAZ Z KLAUZULĄ RODO NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE ZARZĄDU "UZDROWISKO BUSKO ZDRÓJ" S.A.

Adres: Uzdrowisko Busko Zdrój S. A. ul. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
kontakt: (41) 370 32 39

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju ul. Rzewuskiego 1.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video